Lịch Sự Kiện

    

POWERex Myanmar 2018 (Coming soon)

Thời gian: 02-04/08/2018

Địa điểm: Novotel Yangon Max, Yangon (Myanmar)

Gian hàng số.: 87

__________________________________________

 

Ho Chi Minh Wire & Cable Show 2017 (Ended)

Thời gian: 06-08/12/2017

Địa điểm: SECC Exhibition & Convention Center (Ho Chi Minh City)

Gian hàng số.: 1082

 

__________________________________________

Wire & Cable Philippines Show 2017 (Ended)

Thời gian: 26-28/07/2017

Địa điểm: SMX Exhibition & Convention Center (Manila)

Gian hàng số.: 2059

__________________________________________

Ho Chi Minh Wire & Cable Show 2015 (Ended)

Thời gian: 26-28/11/2015

Địa điểm: SECC Exhibition & Convention Center (Ho Chi Minh City)

Gian hàng số.: 92