Dây Đồng Trần (C)

Thuộc Nhóm Sản Phẩm: Dây trần  -  Cáp đồng trần C

Mã Sản Phẩm: 1100010000

 

Mô tả

Mô Tả

Cáp đồng trần, các sợi dây đồng cứng xoắn đồng tâm lại với nhau.

Ứng dụng
Sử dụng các đường dây dẫn trên không, nối đất, cáp thép chằn,.....


Đặc điểm

Cấu Tạo Sản Phẩm

Vật liệu lõi dẫn

Đồng

Cấp linh hoạt của lõi

Cấp 2

Cấu trúc lõi dẫn

Xoắn tròn 

Lớp bán dẫn lõi (trong)

Không áp dụng

Lớp cách điện

Không áp dụng

•Cách nhận biết các pha

Không áp dụng

 - Màu quy định

Không áp dụng

Lớp bán dẫn cách điện (ngoài)

Không áp dụng

Màn chản bảo vệ

Không áp dụng

Lớp vỏ bảo vệ

Không áp dụng
Màu
Không áp dụng

Cấu trúc tổng thể

Số lõi dẫn

1

Tiết diện danh định của lõi dẫn

10 mm2 - 400 mm2

Đặc tính kỹ thuật điện  

Cấp điện áp Uo/U (Um)Đặc tính khác  

Chống cháy, chậm cháy

Không

Chống va đập, chống gặm nhắm

Không 

Ký Hiệu Quốc Tế
Đặc tính kỹ thuật chi tiết 
  Xem Tài Liệu Và Thông Tin
   Hoặc Liên Hệ chúng tôi

Sản phẩm và dịch vụ

Hỗ Trợ Đặt Hàng

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tư Vấn, Tiếp nhận Ý kiến

Liên hệ: 

Tel.: (+84).28.3790.6940

Fax.:(+84).28.3790.6937

Email: Info@ngoclancable.com 

Tài liệu và thông tin