Copy of 3.6/6 (7.2)kV- AL/WB/XLPE - Cáp nhôm trung thế (AX/WB) 1 lõi

Thuộc Nhóm Sản Phẩm: Cấp áp trung thế  -  3.6/6 kV AL/WB/XLPE - Cáp nhôm trung thế (AX/WB) 1 lõi

Mã Sản Phẩm: 21020010000

Ký Hiệu Quốc Tế: NA2X-O 1 x ###  sqmm RM 3.6/6kV