Sản phẩm

Dây & Cáp Đồng

Dây & Cáp Đồng

Sử dụng trong các công trình, thang cáp, máng cáp, ống đi trên tường hoặc âm tường, trong các hộp cáp kín, trong nhà xưởng, tòa nhà...
Dây & Cáp Nhôm

Dây & Cáp Nhôm

Được sử dụng để vận chuyển và phân phối điện trong các hệ thống điện công nghiệp, dân dụng và thương mại..
Cáp Nhôm Lõi Thép

Cáp Nhôm Lõi Thép

Cáp điện nhôm lõi thép được sử dụng để chuyển đổi và truyền tải dòng điện trong các hệ thống điện công nghiệp và truyền tải điện lực xa...
Dây & Cáp Thép

Dây & Cáp Thép

Dùng để neo giằng giàn giáo, giúp giàn giáo đứng vững, đảm bảo an toàn trong lao động, neo giằng ván khuôn cột, giữ lắp dựng cột thép..