0,6/1KV - CU/XLPE/DATA/PVC - Cáp đồng hạ thế (CXV/DATA) 1 Lõi

0,6/1KV - CU/XLPE/DATA/PVC - Cáp đồng hạ thế (CXV/DATA) 1 Lõi

Ký hiệu quốc tế

Ký hiệu Cáp: N2XB(AL)Y - O 1 x #### sqmm CM 0.6/1 kV
N: Đồng | 2X: XLPE | B(AL): Giáp băng nhôm bảo vệ | Y: PVC | #### sqmm: Tiết diện danh định lõi dẫn | CM: Nén chặt (Cấu trúc lõi dẫn)

Thông số kỹ thuật


0,6/1KV CU/XLPE/DATA/PVC - Cáp đồng hạ thế (CXV/DATA) 1 Lõi
Cáp điện lực, 1 lõi , ruột đồng cán nén chặt, cách điện XLPE, có giáp bảo vệ, vỏ ngoài PVC
Cấu trúc
    (1). Ruột dẫn: Ruột dẫn đồng, cấp 2, cán nén chặt, áp dụng theo TCVN 6612
    (2). Cách điện: Cross - linked polyethylen (XLPE), màu tự nhiên
    (3). Lớp độn tròn: Băng quấn, PVC
    (4). Giáp băng bảo vệ: Giáp 2 lớp băng nhôm bảo vệ
    (5). Vỏ ngoài: Nhựa PVC, màu Đen hoặc theo yêu cầu
Ký hiệu trên cáp
#### M - NGOC LAN CABLE - YYYY- CXV/DATA 1x ”SIZE” mm² - 0.6/1KV 
Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-1; IEC 60228/ TCVN 5935-1; TCVN 6612
Ứng dụng
Sử dụng trong các công trình, thang cáp, máng cáp, ống đi trên tường hoặc âm tường, trong các hộp cáp kín, trong nhà xưởng, tòa nhà, nguồn đi đến các thiết bị máy móc trong các ống chôn dưới lòng đất.

Phân loại
    • Điện áp danh định (Uo/U): 0.6/1kV
    • Nhiệt độ làm việc danh định tối đa ruột dẫn: 90ºC
    • Nhiệt độ ngắn mạch trong 5s tối đa ruột dẫn: 250ºC

Đặc tính kỹ thuật

Tiết diện
 danh định

Đường kính ruột dẫn

Chiều dày cách điện XLPE

Chiều dày
 băng thép

Chiêu dày vỏ ngoài PVC

Đường
 kính tổng

Điện trở
DC ở 20oC

Khối lượng
gần đúng

(mm2)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(Ω/Km)

(Kg/Km)

10

3.8

0.7

0.5

1.4

12.00

1.83

278

16

4.9

0.7

0.5

1.4

13.10

1.15

355

25

6.1

0.9

0.5

1.4

15.02

0.727

471

35

7.1

0.9

0.5

1.4

16.16

0.524

580

50

8.2

1.0

0.5

1.4

17.80

0.387

730

70

9.8

1.1

0.5

1.5

19.90

0.268

970

95

11.5

1.1

0.5

1.6

22.00

0.193

1,245

120

12.9

1.2

0.5

1.6

23.81

0.153

1,525

150

14.4

1.4

0.5

1.7

25.95

0.124

1,843

185

16.1

1.6

0.5

1.7

28.24

0.0991

2,222

240

18.4

1.7

0.5

1.8

31.25

0.0754

2,855

300

20.7

1.8

0.5

1.9

34.08

0.0601

3,435