0,6/1KV - CU/XLPE/SWA/PVC - Cáp đồng hạ thế (CXV/SWA) 3 Lõi

0,6/1KV - CU/XLPE/SWA/PVC - Cáp đồng hạ thế (CXV/SWA)) 3 lõi

Ký hiệu quốc tế

Ký hiệu Cáp: N2XRY-O 3 x #### sqmm CM 0.6/1 kV
N: Đồng | 2X: XLPE | R: Giáp sợi thép bảo vệ | Y: PVC | #### sqmm: Tiết diện danh định lõi dẫn | CM: Nén chặt (Cấu trúc lõi dẫn)

Thông số kỹ thuật0,6/1Kv CU/XLPE/SWA/PVC - Cáp đồng hạ thế (CXV/SWA) 3 Lõi
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột dẫn đồng cán nén chặt, cách điện XLPE, giáp bảo vệ, vỏ ngoài PVC
Cấu trúc
    (1). Ruột dẫn: Ruột dẫn đồng, cấp 2, ruột dẫn đồng cán nén chặt, áp dụng theo TCVN 6612
    (2). Cách điện: XLPE - Màu tự nhiên
                Lõi pha: Đỏ, Vàng, Xanh dương
    (3). Lớp độn tròn: Độn PP, Băng quấn, PVC
    (4). Giáp băng bảo vệ: Giáp sợi thép bảo vệ
    (5). Vỏ ngoài: Nhựa PVC, Màu: Đen hoặc theo yêu cầu
Ký hiệu trên cáp
#### M - NGOC LAN CABLE - YYYY - CXV/SWA - 3x ”SIZE” mm² - 0.6/1KV
Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-1; IEC 60228/ TCVN 5935-1; TCVN 6612 hoặc theo yêu cầu
Ứng dụng
Sử dụng trong các công trình, thang cáp, máng cáp, ống đi trên tường hoặc âm tường, trong các hộp cáp kín, trong nhà xưởng, tòa nhà, nguồn đi đến các thiết bị máy móc trong các ống chôn dưới lòng đất.

Phân loại
    • Điện áp danh định (Uo/U): 0.6/1kV
    • Nhiệt độ làm việc danh định tối đa ruột dẫn: 90ºC
    • Nhiệt độ ngắn mạch trong 5s tối đa ruột dẫn: 250ºC

Đặc tính kỹ thuật

Tiết diện
 danh định

Đường kính ruột dẫn

Chiều dày cách điện XLPE

Đường kính sợi thép

Chiêu dày vỏ ngoài PVC

Đường
 kính tổng

Điện trở
DC ở 20oC

Khối lượng
gần đúng

(mm2)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(Ω/Km)

(Kg/Km)

10

3.8

0.7

1.25

1.8

19.9

1.83

937

16

4.9

0.7

1.25

1.8

22.3

1.15

1,200

25

6.1

0.9

1.6

1.8

27.2

0.727

1,768

35

7.1

0.9

1.6

1.8

29.6

0.524

2,151

50

8.2

1.0

1.6

1.9

33.4

0.387

2,682

70

9.8

1.1

2.0

2.0

38.9

0.268

3,835

95

11.5

1.1

2.0

2.2

43.4

0.193

4,810

120

12.9

1.2

2.0

2.3

47.5

0.153

5,790

150

14.4

1.4

2.5

2.5

53.5

0.124

7,393

185

16.1

1.6

2.5

2.6

58.6

0.0991

8,840

240

18.4

1.7

2.5

2.8

65.5

0.0754

11,065

300

20.7

1.8

2.5

3.0

71.6

0.0601

13,245