Nghiên cứu & phát triển

Hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ ngày nay là một trong những hoạt động mũi nhọn đối với công ty sản xuất. Để bắt kịp sự phát triển của xã hội, cũng như nâng cao giá trị cốt lõi của thương hiệu NGOC LAN CABLE. Phòng RTD luôn tập trung nghiên cứu và áp dụng mới đối với 3 tiêu chí chính, bao gồm :


Vật liệu mới

Công nghệ sản xuất

Quy trình sản xuất


Với những thách thức của thị trường hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai, Phòng RTD không ngừng nghiên cứu và phát triển nhằm mở rộng phạm vi cung cấp trong lĩnh vực dây cáp điện. Những sản phẩm mới, công nghệ mới áp dụng không những được định hướng bởi Ban lãnh đạo, nó còn là kết quả của sự tương tác, gắn kết giữa NGOC LAN CABLE và khách hàng.

Chúng tôi đặt “Chất lượng" là tiêu chí đầu tiên nhằm chiếm lĩnh niềm tin, sự tin dùng từ khách hàng vì một thương hiệu NGOC LAN CABLE bền vững.

Phòng QA & RTD