8.7/15 (17.5)KV - AL/WB/SC/XLPE/HDPE - Cáp nhôm trung thế (AXH/WBS) 1 lõi

8.7/15 (17.5)KV - AL/WB/SC/XLPE/HDPE - Cáp nhôm trung thế (AXH/WBS) 1 Lõi

Ký hiệu quốc tế

Ký hiệu Cáp: NA2X2X-O 1 x ####  sqmm RM 8.7/15 (17.5)kV
NA: Nhôm | 2X: XLPE | 2X: HDPE |  #### sqmm: Tiết diện danh định lõi dẫn | RM: Xoắn tròn (Cấu trúc lõi dẫn)

Thông số kỹ thuật

8.7/15 (17.5)kV- AL/WB/SC/XLPE/HDPE - Cáp nhôm trung thế (AXH/WBS) 1 lõi
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột dẫn nhôm, cách điện XLPE
Cấu trúc
    (1). Ruột dẫn: Ruột dẫn nhôm, cấp 2, áp dụng theo TCVN 6612
    (2). Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn
    (3). Cách điện: Nhựa XLPE
    (4). Vỏ ngoài: Nhựa HDPE
Ký hiệu trên cáp
#### M - NGOC LAN CABLE - YYYY - AXH/WBS 1x ”SIZE” mm² - 8.7/15 (17.5)KV
Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-2; IEC 60228/ TCVN 5935-2; TCVN 6612 hoặc theo yêu cầu
Ứng dụng
Sử dụng cho đường dây phân phối và truyền tải điện,..

Phân loại
    • Điện áp danh định Uo/U(Um): 8.7/15 (17.5)KV
    • Nhiệt độ làm việc danh định tối đa ruột dẫn: 90ºC

Đặc tính kỹ thuật

Tiết diện danh định

Cấu trúc

Đường kính ruột dẫn

Chiều dày cách điện

Chiều dày
vỏ ngoài

Đường kính tổng

Điện trở DC
ở 200C

Trọng lượng
gần đúng

(mm2)

(N0 x mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(Ω/Km)

(Kg/Km)

25

7 x 2.14

6.42

4.5

1.2

19.4

1.200

294

35

7 x 2.52

7.56

4.5

1.2

20.6

0.868

338

50

19 x 1.80

9.00

4.5

1.2

22.0

0.641

400

70

19 x 2.14

10.70

4.5

1.2

23.7

0.443

479

95

19 x 2.52

12.60

4.5

1.2

25.6

0.320

582

120

37 x 2.03

14.21

4.5

1.2

27.2

0.253

677

150

37 x 2.25

15.75

4.5

1.2

28.8

0.206

749

185

37 x 2.52

17.64

4.5

1.2

30.6

0.164

909

240

61 x 2.25

20.25

4.5

1.2

33.3

0.125

1,039

300

61 x 2.52

22.68

4.5

1.2

35.7

0.100

1,238